Serviciile noastre se adreseaza tuturor societatilor. Obiectivul nostru este sa oferim servicii de contabilitate la cele mai inalte standarde. Clientii nostri sunt persoane juridice romane si straine ca intreprinderi mici, mijlocii si microintreprinderi. Societatea a acumulat experienta in achizitii si livrari intracomunitare precum si in importul si exportul de bunuri si servicii.

Servicii de contabilitate:

• Contabilitate financiara si de gestiune;
• Calculatia costurilor;
• Intocmirea situatiilor financiare adecvate la specificul activitatii d-voastre conform standardelor internationale;
• Intocmirea si certificarea bilantului contabil, a declaratiilor privind taxele si impozitele, a declaratiei INTRASTAT;
• Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
• Expertiza contabila judiciara sau extrajudiciara;
• Asistenta pentru intocmirea contabilitatii la sediul clientului;
• Diverse situatii privind analiza financiara a societatii in vederea cresterii productivitatii acesteia.

Servicii de salarizare:

• Intocmire si urmarire dosare de personal;
• Redactarea fisei de post pentru salariati;
• Intocmire state de plata;
• Intocmirea si depunerea declaratiilor si a fiselor fiscale;
• Elaborare Contract colectiv de munca, Regulament de ordine interioara;
• Depunere Revisal in format electronic.

Servicii juridice Registrul Comertului:

• Infiintari societati;
• Modificari asociati, actiuni, parti – sociale detinute;
• Deschidere - inchidere puncte de lucru;
• Majorari - reduceri capital social.

Impozite si taxe:

• Consultanta privind fiscalitatea;
• Impozitul pe venitul global;
• Impozitul pe profit;
• Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului;
• TVA;
• Asigurari sociale;
• Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
• Reprezentarea contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.

Consultanta financiara si fiscala:

• Analiza fluxurilor financiare si a situatiei cash-flow-ului;
• Analiza situatiei datoriilor si creantelor;
• Asistenta pentru accesarea de finantari bancare;
• Pregatirea planului de afaceri al societatii.

ACASĂ :: SERVICII :: DESPRE NOI :: CONTACT

Str. Eugeniu de Savoya nr. 24 ap. 7, Timișoara, Timiș, Romania. Tel: +40 721 923 090, Email: office@cont-mar.ro